Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena a la Llei d'allotjament turístic

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena a la Llei d'allotjament turístic

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena a la Llei d'allotjament turístic

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena a la Llei d'allotjament turístic

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena a la Llei d'allotjament turístic

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena a la Llei d'allotjament turístic