Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per regularitzar eventuals

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per regularitzar eventuals

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per regularitzar eventuals

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per regularitzar eventuals