Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per recuperar la figura de funcionari

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per recuperar la figura de funcionari

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per recuperar la figura de funcionari

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per recuperar la figura de funcionari

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per recuperar la figura de funcionari

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per recuperar la figura de funcionari