Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en defensa del conveni amb França per la millora de la carretera

Intervenció de Rosa Gili en defensa del conveni amb França per la millora de la carretera

Intervenció de Rosa Gili en defensa del conveni amb França per la millora de la carretera

Intervenció de Rosa Gili en defensa del conveni amb França per la millora de la carretera

Intervenció de Rosa Gili en defensa del conveni amb França per la millora de la carretera