Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per reduir la dotació a The Cloud

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per reduir la dotació a The Cloud

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per reduir la dotació a The Cloud

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per reduir la dotació a The Cloud

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per reduir la dotació a The Cloud

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena per reduir la dotació a The Cloud