Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la prestació per tenir cura d'un familiar hospitalitzat

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la prestació per tenir cura d'un familiar hospitalitzat

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la prestació per tenir cura d'un familiar hospitalitzat

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la prestació per tenir cura d'un familiar hospitalitzat

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la prestació per tenir cura d'un familiar hospitalitzat

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la prestació per tenir cura d'un familiar hospitalitzat