Partit Socialdemòcrata

Intervenció de R.Gili sobre la llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i paisatge

Intervenció de R.Gili sobre la llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i paisatge