Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències

Intervenció de Pere López a la reserva d'esmena sobre la ponderació de criteris de transferències