Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en l'esmena a la totalitat al marc pressupostari 2016-19

Intervenció de Pere López en l'esmena a la totalitat al marc pressupostari 2016-19

Intervenció de Pere López en l'esmena a la totalitat al marc pressupostari 2016-19

Intervenció de Pere López en l'esmena a la totalitat al marc pressupostari 2016-19