Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en les reserves d'esmena a les definicions de la llei de transferències