Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius