Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat sobre l'elecció del nou Raonador del Ciutadà

Intervenció de Pere López en el debat sobre l'elecció del nou Raonador del Ciutadà

Intervenció de Pere López en el debat sobre l'elecció del nou Raonador del Ciutadà

Intervenció de Pere López en el debat sobre l'elecció del nou Raonador del Ciutadà