Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat a la totalitat del marc pressupostari part 2

Intervenció de Pere López en el debat a la totalitat del marc pressupostari part 2

Intervenció de Pere López en el debat a la totalitat del marc pressupostari part 2

Intervenció de Pere López en el debat a la totalitat del marc pressupostari part 2