Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat dels informes del Tribunal de Comptes per l'any 2016

Intervenció de Pere López en el debat dels informes del Tribunal de Comptes per l'any 2016

Intervenció de Pere López en el debat dels informes del Tribunal de Comptes per l'any 2016

Intervenció de Pere López en el debat dels informes del Tribunal de Comptes per l'any 2016

Intervenció de Pere López en el debat dels informes del Tribunal de Comptes per l'any 2016