Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de modificació de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en el debat de modificació de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en el debat de modificació de la llei de transferències

Intervenció de Pere López en el debat de modificació de la llei de transferències