Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat a la llei de l'esport

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat a la llei de l'esport

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat a la llei de l'esport

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat a la llei de l'esport

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat a la llei de l'esport