Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre Casa Parramon

Intervenció de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre Casa Parramon

Intervenció de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre Casa Parramon

Intervenció de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre Casa Parramon