Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre la regla d'or

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre la regla d'or

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre la regla d'or