Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els familiars obligats

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els familiars obligats

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els familiars obligats

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els familiars obligats

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre els familiars obligats