Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el foment de la inclusió social