Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el dipòsit de comptes

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el dipòsit de comptes

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el dipòsit de comptes

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el dipòsit de comptes

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el dipòsit de comptes