Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el destí de les transferències