Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el barem patrimonial

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el barem patrimonial

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el barem patrimonial

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el barem patrimonial

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre el barem patrimonial