Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la dotació a la UIF