Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la modificació de la llei de l'impost de societats

Intervenció de Pere López en el debat de la modificació de la llei de l'impost de societats

Intervenció de Pere López en el debat de la modificació de la llei de l'impost de societats

Intervenció de Pere López en el debat de la modificació de la llei de l'impost de societats

Intervenció de Pere López en el debat de la modificació de la llei de l'impost de societats

Intervenció de Pere López en el debat de la modificació de la llei de l'impost de societats