Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la moció per fer un estudi del cost del lloguer

Intervenció de Pere López en el debat de la moció per fer un estudi del cost del lloguer

Intervenció de Pere López en el debat de la moció per fer un estudi del cost del lloguer

Intervenció de Pere López en el debat de la moció per fer un estudi del cost del lloguer

Intervenció de Pere López en el debat de la moció per fer un estudi del cost del lloguer