Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en defensa d'una major partida per polítiques d'igualtat

Intervenció de Pere López en defensa d'una major partida per polítiques d'igualtat

Intervenció de Pere López en defensa d'una major partida per polítiques d'igualtat

Intervenció de Pere López en defensa d'una major partida per polítiques d'igualtat