Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre la gestió de les escoles bressol