Partit Socialdemòcrata

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall

Intervenció de López en el debat del crèdit per la passarel·la Plaça del Poble-carrer de la Vall