Partit Socialdemòcrata

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs

Intervenció de López en el debat del CDI i el conveni de protecció d'inversions amb Emirats Àrabs