Partit Socialdemòcrata

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns

Intervenció de López en el debat de presa en consideració de la llei de col·laboració entre comuns