Partit Socialdemòcrata

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural

Intervenció de López en el debat de la reserva d'esmena sobre la competència de patrimoni cultural