Partit Socialdemòcrata

Intervenció de López en el debat de la llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà

Intervenció de López en el debat de la llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà

Intervenció de López en el debat de la llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà

Intervenció de López en el debat de la llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà

Intervenció de López en el debat de la llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà