Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres

Intervenció de Gerard Alís en la reserva d'esmena per incrementar la dotació a Tributs i Fronteres