Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat del Codi de procediment civil

Intervenció de Gerard Alís en el debat del Codi de procediment civil