Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena a la llei del cos de policia.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena a la llei del cos de policia.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena a la llei del cos de policia.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena a la llei del cos de policia.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena a la llei del cos de policia.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena a la llei del cos de policia.