Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la nova llei de lluita contra el blanqueig

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la nova llei de lluita contra el blanqueig

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la nova llei de lluita contra el blanqueig

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la nova llei de lluita contra el blanqueig