Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei del saig i codi de l'administració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei del saig i codi de l'administració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei del saig i codi de l'administració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei del saig i codi de l'administració