Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de protecció temporal per raons humanitàries

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de protecció temporal per raons humanitàries

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de protecció temporal per raons humanitàries

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de protecció temporal per raons humanitàries

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de protecció temporal per raons humanitàries

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de protecció temporal per raons humanitàries