Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei d'immigració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei d'immigració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei d'immigració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei d'immigració

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei d'immigració