Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà