Partit Socialdemòcrata

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Intervenció d'Alís en la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors