Partit Socialdemòcrata

Intervenció d'Alís en el debat de la modificació de la llei d'intercanvi automàtic

Intervenció d'Alís en el debat de la modificació de la llei d'intercanvi automàtic

Intervenció d'Alís en el debat de la modificació de la llei d'intercanvi automàtic

Intervenció d'Alís en el debat de la modificació de la llei d'intercanvi automàtic