Partit Socialdemòcrata

Intervenció d'Alís en el debat de la llei de col·laboració entre administracions

Intervenció d'Alís en el debat de la llei de col·laboració entre administracions

Intervenció d'Alís en el debat de la llei de col·laboració entre administracions

Intervenció d'Alís en el debat de la llei de col·laboració entre administracions