Partit Socialdemòcrata

Intervenció d'Alís en el debat de la llei de col·laboració entre administracions

Intervenció d'Alís en el debat de la llei de col·laboració entre administracions