Partit Socialdemòcrata

Gili: "Si hi ha matèries reservades, han de ser mínimes i amb la màxima justificació"

Gili: "Si hi ha matèries reservades, han de ser mínimes i amb la màxima justificació"

Gili: "Si hi ha matèries reservades, han de ser mínimes i amb la màxima justificació"

Gili: "Si hi ha matèries reservades, han de ser mínimes i amb la màxima justificació"

Gili: "Si hi ha matèries reservades, han de ser mínimes i amb la màxima justificació"