Partit Socialdemòcrata

Alís: "La reforma de la funció pública s'ha de fer amb diàleg i sense imposicions"

Alís: "La reforma de la funció pública s'ha de fer amb diàleg i sense imposicions"

Alís: "La reforma de la funció pública s'ha de fer amb diàleg i sense imposicions"

Alís: "La reforma de la funció pública s'ha de fer amb diàleg i sense imposicions"