Partit Socialdemòcrata

Fem teu el comú! Fem-ho!

Crea: 12/11/2015 - 10:13

Article publicat al Diari d'Andorra

Al llarg d’aquests intensos 13 dies de campanya, tant jo com els meus companys ens hem anat presentant i us hem anat explicant els reptes que ens hem marcat per als propers quatre anys. Què volem fer i com.
 
Volem construir una parròquia dinàmica i agradable, embellint-la, adaptant-la a la diversitat de les persones que hi habiten o la visiten, protegint els béns d’interès cultural amb entorns de protecció –que volem que tornin a ser de 100 metres–, modificant el pla d’urbanisme per preservar espais oberts, protegint l’aire que respirem contribuint a la reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle amb accions com ara el correcte aïllament dels edificis comunals, mostrant amb orgull els nostres rius rehabilitant-los i implantant un pla de gestió forestal pels boscos de la parròquia. 
 
Volem que Escaldes-Engordany sigui una parròquia de futur, promovent una associació de comerciants, hotelers i empresaris com a entitat dinamitzadora de la parròquia; promovent el comerç de barri i la implantació de noves empreses amb exoneracions fiscals; impulsant la cultura i l’esport; convertint Escaldes-Engordany en la capital de l’aigua, potenciant l’aigua termal com a bé únic que és, promovent una cultura responsable de l’aigua.
 
Volem que la nostra sigui una parròquia per a les persones, creant sinergies entre els sectors públic i privat en benefici de la guarda d’infants i el benestar de les persones grans;  apropant el comú al ciutadà, introduint la figura del conseller de barri, creant el Consell de joves, el Consell de la gent gran i el Consell de cultura popular com a espai de diàleg, reflexió i avaluació de la política cultural de la parròquia.
 
També volem fer una gestió transparent i responsable, fomentant la participació de la ciutadania en la presa de decisions i en els projectes cabdals de la par­ròquia, creant pressupostos participatius, sent transparents en la gestió dels recursos econòmics del comú, en els salaris dels cònsols, consellers i càrrecs de confiança, reorientant la comunicació pública cap als nous models 2.0.
 
En definitiva, volem una parròquia viva i harmoniosa, moderna i comunicativa, que abordi els problemes diaris, que aplegui i il·lusioni la gent, que mobilitzi els seus actius, que aprofiti totes les oportunitats. Serem propers als ciutadans, escoltant-los, implicant-los en els projectes. Volem fer vostres, de tothom, els nostres projectes. Volem que aquests creixin i es facin forts amb les vostres aportacions. 
 
Volem que problemàtiques com les viscudes el darrer any amb l’aigua potable no tornin a succeir, vetllant per garantir l’accés a l’aigua potable de tota la  parròquia ampliant el capital social de Capesa i fent les inversions escaients. Volem fer una gestió eficient i transparent dels recursos de la parròquia. Volem tancar d’una vegada per totes la problemàtica nascuda a l’entorn de Vivand. No volem tornar a viure episodis de crispació derivats de la manca del diàleg. Volem que el comú també sigui teu, sigui de tots.
 
Amb només 13 dies ja heu pogut veure que som l’alternativa a la política actual, a la política de la imposició, a la política conservadora i de dreta que fa 20 anys que governa la nostra parròquia. Nosaltres, el Partit Socialdemòcrata+Independents, som el diàleg i la transparència. 
 
Som gent que representem la societat civil andorrana, treballadors dels sectors públic i privat, jubilats i estudiants, som gent que ens anima un objectiu comú: treballar per la nostra parròquia amb la nostra gent. Som gent preparada i implicada, tenim la força i empenta de la joventut i la saviesa de l’experiència. Només ens falta la teva força, la teva confiança, el teu vot per poder assolir els reptes que volem compartir amb tots vosaltres. Fem teu el comú! Fem-ho!