Partit Socialdemòcrata

Estat i benestar social

Crea: 01/07/2019 - 11:48

Les 7 Claus publicat al Diari d'Andorra (7-1-2019)

Sopar amb amigues estupendes. Fa molts anys que ens coneixem i ens estimem molt. Això no vol dir que estiguem d’acord amb els plantejaments polítics o que compartim propostes i solucions als problemes i reptes dels nous temps. Aquesta vegada va ser el problema de l’habitatge a Andorra i el paper de l’Estat. Discutir i parlar serveix per conèixer posicions i sospesar la importància que tenen o com d’esteses estan en la nostra societat. Vaig constatar que no tothom entenia de la mateixa manera què és això de l’Estat i el seu paper, cosa que em va posar en alerta i amb la necessitat de reflexionar-hi i de compartir-ho a través d’aquestes línies.
 
L’Estat és la formació històrica i social organitzada com a unitat política amb plena sobirania i els seus elements són el territori, la població i el conjunt estable d’òrgans i de procediments per a prendre decisions i per a executar-les. Els i les socialdemòcrates sabem que els poders públics són el millor instrument per a la transformació social i per assolir la societat igualitària a què aspirem. En l’administració pública recau la protecció i garantia dels drets de la ciutadania, l’estímul de l’activitat econòmica, la promoció de la igualtat d’oportunitats i el manteniment i la salvaguarda de la cohesió social. És l’administració la que transforma declaracions en drets efectius i la que empodera la ciutadania enfront els poders econòmics, socials o culturals que comprometen els seus drets i la seva autonomia personal. Valorem i defensem el que és públic com a estratègia i el ben­estar de la societat com a objectiu. Entenem i continuarem treballant per una administració com a instrument per fer possibles les polítiques de reforç de l’Estat del benestar, d’igualtat, de foment de l’ocupació, de desenvolupament sostenible i de revitalització democràtica, perquè estiguin ben dissenyades i pressupostades, s’implantin eficaçment i siguin avaluades.