Partit Socialdemòcrata

El despatx obert

Crea: 06/06/2019 - 10:54

Finestra Oberta publicada al Periòdic d'Andorra (6-6-2019)

Fa just un mes que ha començat la VIII legislatura. Un mes farcit d’actes protocol·laris i juraments diversos, que ens ha servit als membres del grup parlamentari socialdemòcrata per situar-nos, començar a treballar les futures propostes que volem dur a terme i establir algunes de les nostres prioritats en aquesta legislatura, tot just encetada. 
 
En aquest sentit, estem fermament segurs i segures que una d’elles passa per enfortir, millorar i fer eficaces les polítiques de participació ciutadana en tots els àmbits de la nostra societat. Una transformació que ja ha estat iniciada en determinats sectors però que volem que sigui, al final del mandat, una realitat aplicada en el conjunt de polítiques públiques i socials. Per fer-ho possible, considerem que calen evolucions substancials i nosaltres les dividim en dos tipus: les externes i les internes. 
 
Quan parlem de les externes, ens referim a aquelles innovacions legals i administratives que han de brindar mecanismes efectius de participació ciutadana en els processos de presa decisió dins de cada institució. És a dir, crear nous espais que permetin ampliar la participació pública i política de la ciutadania i vagin més enllà de les clàssiques institucions polítiques de participació formal. Perquè som conscients que la ciutadania reclama noves eines de participació política i no només dir la seva cada quatre anys, a través de l’expressió del vot. 
 
No obstant això, els i les socialdemòcrates considerem igual d’importants els canvis o evolucions internes, que engloben aquells mecanismes que apropen la nostra tasca legislativa a la ciutadania.  
 
Per fer-ho possible, començarem la legislatura obrint un nou espai setmanal on els consellers i les conselleres socialdemòcrates es reservaran un dia per atendre i escoltar les inquietuds, problemàtiques i propostes de les ciutadanes i ciutadans d’Andorra. Uns encontres que es realitzarien al mateix Consell General.
 
Aquest nou espai volem que sigui un mitjà d’apropament bidireccional entre la política i la ciutadania. Aquesta nova eina l’hem anomenat El Despatx Obert perquè, com el seu nom indica, sigui també un nou mecanisme d’obertura i transparència de la feina legislativa. Així mateix, des del grup parlamentari socialdemòcrata no contemplem la participació com una alternativa a la representació, sinó com una condició imprescindible perquè els càrrecs elegits (les conselleres i els consellers) actuïn i representin amb excel·lència.
 
Aquesta és només una de les diferents propostes de participació ciutadana que volem aportar al debat públic en els propers quatre anys. Totes elles, propostes que busquen millorar la gestió política, apropar-la a la ciutadania i que alhora la facin partícip dels canvis polítics, socials, econòmics, mediambientals... de la societat de la qual tots i totes formem part.