Partit Socialdemòcrata

De la sosteni­b­ilitat social

Crea: 05/27/2019 - 11:10

Les 7 Claus publicat al Diari d'Andorra (27-5-2019)

En el discurs d’investidura a cap de Govern del candidat de Demòcrates per Andorra així com en les intervencions dels grups parlamentaris que han donat suport i integren el govern tripartit, vam poder escoltar reiteradament la paraula sostenibilitat. No estic massa segura que aquest concepte s’apliqués amb tot l’abast i sentit necessaris.
 
La sostenibilitat té tres dimensions: l’ambiental, la social i l’econòmica; un concepte complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient. És una forma d'organitzar l'activitat humana de manera que siguem capaços de satisfer les nostres necessitats actuals sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures (Informe Brundtland, 1987). Dos són els conceptes clau que conté: necessitats dels individus i limitacions imposades per l’estat de la tecnologia i la capacitat del medi ambient. I què suposen? La sostenibilitat ambiental, el manteniment de la integritat dels ecosistemes, la biodiversitat i la capacitat de càrrega de la terra; l’econòmica, un desenvolupament que abordi el progrés des dels recursos disponibles; i la sostenibilitat social que correspon a un desenvolupament que sustenti la cohesió social alhora que satisfaci les necessitats individuals i col·lectives de benestar, cultura i participació.
 
Ara bé, perquè això pugui durar al llarg del temps, cal que, econòmicament, siguin possibles, tant la posada en marxa com el manteniment i continuïtat en el temps. Aquest vessant econòmic obligarà a prendre decisions de compromís, i en algun dels parlaments dels integrats del Govern vam escoltar alguna cosa com: “Si es recapta prou (impostos), podrem fer polítiques socials”. Cal recordar-los que les tres dimensions de la sostenibilitat s’han de donar a la vegada. Estarem atents a les accions del Govern per veure com “integren” aquestes dimensions i com s’aborda el desenvolupament social amb el sistema de previsió social, sanitari i educatiu, amb la distribució de la riquesa i amb participació i pluralisme.